Suomen Luontaistuote Oy
Tämän rekisteriselosteen tarkoitus on toteuttaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen informointi ja viestintä, 

1. Rekisterin pitäjä
Suomen Luontaistuote (y-tunnus 2498320-8)
Kristiinankatu 10 A, 20100 Turku
Asiakaspalvelu : 020 731 1130

2. Rekisterin nimi
Suomen Luontaistuote Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittely
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Suomen Luontaistuotteen liiketoiminnan liittyvien asiakassuhteiden, palveluiden ja tuotteiden ylläpitäminen ja kehittäminen. Tämän lisäksi asiakasrekisteriä pitämällä mahdollistetaan asiakaskohtaisten palveluiden tarjoaminen, mainonta, markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdistaminen asiakkaille sekä lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää asiakkaan perustiedot: nimen, osoitteen, puhelinnumeron, syntymävuoden, sähköpostin sekä tilaustiedot- ja ehdot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden tiedot saadaan tilaussopimusten yhteydessä sekä tilausprosessin eri vaiheissa.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Suomen Luontaistuotteen yhteistyökumppanien käyttöön henkilötietolain sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojaus ja säilytys
Kirjallisia sopimuksia, tulosteita ja muita asiakirjoja säilytetään yhtiön lukituissa tiloissa. Sähköinen asiakasrekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttäjäoikeudet on rajattu henkilön tehtävien mukaan. Rekisteriin pääsevät henkilöt ovat erikseen rajattu Suomen Luontaistuote Oy:n sisällä. Rekisteritiedot kopioidaan säännöllisesti varmuuskopioiksi.