TIETOSUOJASELOSTE

 

Rekisterinpitäjä:

Suomen Luontaistuote (AAA-Palvelut Oy)

Kristiinankatu 10 A

20100 TURKU

www.aaa-palvelut.fi

asiakaspalvelu@aaa-palvelut.fi

Y-tunnus 2498320-8

 

Rekisterin nimi:

AAA-Palvelut Oy:n rekrytointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste:

Henkilötietoja käsitellään henkilöstön rekrytointiin.

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

 

Rekisterin sisältämät tiedot:

Rekisteröidystä tallennetaan seuraavia tietoja: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, ikä, työpaikan toivottu osoite sekä henkilön itse itsestään vapaassa tekstiosiossa kertomat tiedot.

 

Tietolähteet:

Rekisteröidyn itsensä meille luovuttamat tiedot.

 

Tietojen luovuttaminen:

Tietoja saatetaan luovuttaa AAA-Palvelut Oy:n ja aputoiminimen Suomen Luontaistuotteen muihin henkilörekistereihin.

 

Ulkopuolisten palveluntuottajien vastuu:

Henkilötietoja käsittelevien ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa on tehty tietojen käsittelystä kirjalliset sopimukset, joissa edellytetään tietojen asianmukaista ja turvallista käsittelyä. Tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin vahvasti suojattuja.

 

Henkilötietojen säilytysaika:

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten

toteuttamiseksi.

 

Rekisterin suojaus:

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Salasanat vaihdetaan säännöllisesti. Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Pääsy rekisteriin:

Paavo Lähteenmäki, toimitusjohtaja, paavo.lahteenmaki@aaa-palvelut.fi

 

Henkilön oikeus omiin tietoihinsa

Henkilöllö on seuraavat oikeudet omiin tietoihinsa:

  • Tarkistusoikeus
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus

Mikäli haluat käyttää jotakin näistä oikeuksista, ole yhteydessä asiakaspalveluumme asiakaspalvelu@aaa-palvelut.fi.

 

Toimenpiteet tietovuodon sattuessa:

AAA-Palvelut Oy / tietosuojasta vastaava Paavo Lähteenmäki tiedottaa mahdollisesta tietovuodosta tietosuojaviranomaisille sekä asiakkaille viipymättä. Ilmoitamme muun muassa sähköpostitse asiakkaille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa sekä kotisivujemme ja muiden sähköisten kanavien kautta.