TIETOSUOJASELOSTE

 

Rekisterinpitäjä:

Suomen Luontaistuote (AAA-Palvelut Oy)

Kristiinankatu 10 A

20100 TURKU

www.suomenluontaistuote.fi / www.aaa-palvelut.fi

info@suomenluontaistuote.fi

Y-tunnus 2498320-8

 

Rekisterin nimi:

Suomen Luontaistuotteen (AAA-Palvelut Oy:n) asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste:

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita toteutetaan myös sähköisesti ja kohdennettuna.

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

 

Rekisterin sisältämät tiedot:

Rekisteröidystä tallennetaan seuraavia tietoja: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, syntymävuosi sekä tilaustiedot ja -ehdot.

 

Tietolähteet:

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden myötä sekä tilausprosessin eri vaiheissa.

 

Tietojen luovuttaminen:

Tietoja luovutetaan Suomen Luontaistuotteen suoramarkkinointirekisteriin ja mahdollisiin muihin Suomen Luontaistuotteen henkilörekistereihin. Luovutamme henkilötietoja logistiikka- ja maksupalveluyhteistyökumppaneille verkkokauppamme toiminnan sekä puhelimitse myytyjen tuotteidemme toimituksen ja laskutuksen yms. mahdollistamiseksi, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa noudattaen ja huomioon ottaen EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

 

Ulkopuolisten palveluntuottajien vastuu:

Henkilötietoja käsittelevien ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa on tehty tietojen käsittelystä kirjalliset sopimukset, joissa edellytetään tietojen asianmukaista ja turvallista käsittelyä. Tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin vahvasti suojattuja.

 

Henkilötietojen säilytysaika:

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten

toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden

hoitamiseksi.

 

Rekisterin suojaus:

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Salasanat vaihdetaan säännöllisesti. Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Pääsy rekisteriin:

Paavo Lähteenmäki, toimitusjohtaja, paavo.lahteenmaki@aaa-palvelut.fi

Oliver Aarnikko, asiakaspalvelija, info@suomenluontaistuote.fi

 

Henkilön oikeus omiin tietoihinsa

Henkilöllä on seuraavat oikeudet omiin tietoihinsa:

  • Tarkistusoikeus
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus

Mikäli haluat käyttää jotakin näistä oikeuksista, ole yhteydessä asiakaspalveluumme info@suomenluontaistuote.fi tai 020 731 1130.

 

Toimenpiteet tietovuodon sattuessa:

Suomen Luontaistuote / tietosuojasta vastaava Paavo Lähteenmäki tiedottaa mahdollisesta tietovuodosta tietosuojaviranomaisille sekä asiakkaille viipymättä. Ilmoitamme muun muassa sähköpostitse asiakkaille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa sekä kotisivujemme ja muiden sähköisten kanavien kautta.